بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي اكبر كردستاني شرق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌
ارزيابي‌ مدارک‌
ارزشيابي‌[1]
ارزشيابي‌ کارکنان‌
کارکنان‌
مديريت‌ نيروي‌ انساني‌
آيين‌نامه‌هاي‌ ارزشيابي‌

پدیدآورندگان :

كردستاني شرق، علي اكبر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/metadata/148334.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName