دروغي به نام تكامل!

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دروغي به نام تكامل!

دروغي به نام تكامل!

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل راجرز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه ي تكامل انواع داروين
معارضه ي تکامل داروين بااعتقادات ديني
پيامدهاي نظريه ي تکامل داروين

پدیدآورندگان :

راجرز، پل، 1943 - م(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName