آيا اينشتين درست مى گفت؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آيا اينشتين درست مى گفت؟

آيا اينشتين درست مى گفت؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژرژ موزر؛ مترجم: مهدى صارمى فر، زهرا بخشى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برهان حدوث
دليل حكمت
نظام هستي
كوانتوم

پدیدآورندگان :

اينشتين، آلبرت، 1879-1955م.(توصیفگر)
صارمي فر، مهدي، 1360 -(مترجم)
موزر، ژرژ(سرشناسه)
بخشي، زهرا(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName