مبلغان و تبليغ تلويزيوني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبلغان و تبليغ تلويزيوني

مبلغان و تبليغ تلويزيوني

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام
تبليغات‌ راديو و تلويزيوني‌
رسانه‌ هاي‌ گروهي‌
مبلغان‌ مذهبي‌
اينترنت

پدیدآورندگان :

عابدي، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName