تكرار مباهله

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تكرار مباهله

تكرار مباهله

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نقي ميرحسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امام شناسي
اهل مباهله
نماز باران
روزه باران
باران‌خواهي‌
مباهله‌
نماز استسقاء

پدیدآورندگان :

حسن بن علي (ع)، امام يازدهم، 232-260ق.(توصیفگر)
ميرحسيني، علي نقي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName