فیزیولوژی ورزشی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فیزیولوژی ورزشی
Mode of access: World Wide Web.
Title from title page.
System requirements: Windows (+xp), Android(4+), linux, with support for Latin texts; Adobe Acrobat Reader (+9), Mozilla FireFox (+23), Internet Explorer (+9), Google Chrome (+23).
Institute of Information tebyan
1393
Institute of Information tebyan
انگلیسی - فارسی
کتاب الکترونیکی

فیزیولوژی ورزشی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآوری و ترجمه: محمد آذروش

زبان :

انگلیسی - فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اندام‌شناسي‌
دستگاه تنفس
آمادگي‌ جسماني
گردش خون

پدیدآورندگان :

آذروش،محمد(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

Qom : Institute of Information tebyan ، 1393

یادداشت :


Mode of access: World Wide Web.
Title from title page.
System requirements: Windows (+xp), Android(4+), linux, with support for Latin texts; Adobe Acrobat Reader (+9), Mozilla FireFox (+23), Internet Explorer (+9), Google Chrome (+23).

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم. http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=DL_BitStream/192750/2814897.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName