گذری بر مبانی، قواعد و روش تفسیری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گذری بر مبانی، قواعد و روش تفسیری

گذری بر مبانی، قواعد و روش تفسیری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر رضا اشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقدمات تفسير
منابع تفسير
پيش دانسته ها در تفسير
آشنایی با علمای شیعه

پدیدآورندگان :

اشرفي، اميررضا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName