نقش قوه سامعه در آموزش قرآن کریم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقش قوه سامعه در آموزش قرآن کریم

نقش قوه سامعه در آموزش قرآن کریم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل خوش منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قوه سامعه
حفظ قرآن‌
آموزش

پدیدآورندگان :

خوش منش، ابوالفضل(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName