واژگان سیاسی قرآن کریم: واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واژگان سیاسی قرآن کریم: واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست

واژگان سیاسی قرآن کریم: واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی جعفر پیشه‏فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ واژگان قرآني
اصطلاحات‌
ارباب‌

پدیدآورندگان :

جعفر پيشه فرد، مصطفي، 1340 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName