بررسی تأثیر ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی بر گزینه های تحصیلی ـ شغلی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی تأثیر ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی بر گزینه های تحصیلی ـ شغلی

بررسی تأثیر ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی بر گزینه های تحصیلی ـ شغلی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طیبه زندی پور،مهرانگیز شعاع کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متغير
خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌
مشاغل‌ دولتي‌
اطلاعات‌

پدیدآورندگان :

زندي پور، طيبه، 1339 -(سرشناسه)
شعاع کاظمي، مهرانگيز(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName