گفت و گو با آیت الله موسوی همدانی، مترجم «المیزان»

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گفت و گو با آیت الله موسوی همدانی، مترجم «المیزان»

گفت و گو با آیت الله موسوی همدانی، مترجم «المیزان»

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: سید محمدباقر موسوی همدانی؛ مصاحبه کنندگان: محمدحسن نجفی, مهدی عارفی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌
مترجمان‌
خاطرات‌
الميزان في تفسير القران (کتاب)

پدیدآورندگان :

موسوي، محمدباقر، 1300 -(سرشناسه)
نجفي، محمدحسن(مصاحبه کننده)
عارفي فرد، محمدمهدي(مصاحبه کننده)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName