چگونه فروشنده موفقی شویم؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

چگونه فروشنده موفقی شویم؟

چگونه فروشنده موفقی شویم؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سی دوین هاستینگز؛ مترجم: دنیا مملکت دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فروشندگي‌
مشتريان
راهبردهاي بازاريابي

پدیدآورندگان :

مملكت دوست، دنيا(مترجم)
هاستينگز، سي دوين(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName