ره آوردهای اجتماعی نظام لیبرال سرمایه داری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ره آوردهای اجتماعی نظام لیبرال سرمایه داری

ره آوردهای اجتماعی نظام لیبرال سرمایه داری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حکیم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليبراليسم سياسي
خاستگاه ليبراليسم
تضاد طبقاتي‌
جامعه‌ سرمايه‌ داري‌
واسطه‌ گري‌
استثمار
تهاجم‌ فرهنگي‌
ليبراليسم‌ اقتصادي‌
نظام‌ سرمايه‌ داري‌

پدیدآورندگان :

حكيم پور، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName