بررسي ارتباط روند توزيع عيار عناصر قلع، تنگستن، جيوه و طلا با روند گسل ها با استفاده از روش کريگينگ در برگه 1:50000 ده بيرآبان (جنوب شرق ايران)

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

بررسي ارتباط روند توزيع عيار عناصر قلع، تنگستن، جيوه و طلا با روند گسل ها با استفاده از روش کريگينگ در برگه 1:50000 ده بيرآبان (جنوب شرق ايران)

بررسي ارتباط روند توزيع عيار عناصر قلع، تنگستن، جيوه و طلا با روند گسل ها با استفاده از روش کريگينگ در برگه 1:50000 ده بيرآبان (جنوب شرق ايران)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لي لي دانشورصايين، ايرج رسا، پيمان افضل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌
طلا
تكتونيك
قلع
تنگستن

پدیدآورندگان :

رسا، ايرج(نویسنده همکار)
افضل، پيمان(نویسنده همکار)
دانشورصايين، لي لي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم. http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/f1e8136503dd75c0cd4398010181cf03.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName