جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید حسن زاده، نیک چهره محسنی، غلامعلی افروز، الهه حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ناشنوايان‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , آزمون‌هاي‌ شنوايي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحول نظریه ضمنی هوش

برداشت کودکان و نوجوانان از مفهوم هوش

[منبع الکترونیکی] : تحول نظریه ضمنی هوش

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌ , عشق‌ , دوستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه حجازي، سهيلا فرتاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , دوستي , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , روان‌ شناسي‌ , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد به پژوه، باقر غباري بناب، عباسعلي حسين خان زاده فيروزجاه، الهه حجازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ استثنايي‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , مدارس‌ استثنايي‌ , مهارت‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه حجازي، مسعود غلامعلي لواساني، ابوالفضل بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يادگيري‌ , ادراک‌[1] , تفکر , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد رضايي، كمال خرازي، الهه حجازي، غلامعلي افروز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بزهکاري‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ بزهکاري‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , وضعيت خانوادگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد تنهاي رشوانلو، الهه حجازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , گرمي , والدين‌ , سبک‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , انگيزش‌[1] , خودمختاري , تفاوت ها , درگيري , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود قاضی طباطبایی؛ نویسندگان همکار: الهه حجازی، علی رضایی شریف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدرسه , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.