جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم حسيني نسب، هاتف حاضري نيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , رشد اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , يارانه‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس سيدي ويند، ابراهيم حسيني نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , تقاضا , خدمات , مدل رگرسيون , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم حسيني نسب،‌ مهديه رضاقلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌[1] , کسري‌ بودجه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم حسيني نسب، رضا غوچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ تجاري‌ , اقتصاد بازرگاني‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , بهره وري‌ , سود , صنايع‌ , کارخانه‌ ها , مديريت‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.