جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، حسنعلي قنبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نقدينگي‌ , وام‌ ها , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، علي كشوري شاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد جمعيت‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , نرخ‌ رشد , ساختار جمعيتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، پونه روئين تن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , بانک‌هاي‌ کشاورزي‌ , موسسات‌ مالي‌ , وام‌ ها , مشتريان , خطر پذيري , مدل رگرسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، مرتضي حسيني نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشاغل‌ آزاد , مشاغل‌ دولتي‌ , روستا ها[1] , اقتصاد , فقر , توزيع‌ درآمدها , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.