جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

به آمریکا توجه کنید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , صورت‌ گرايي‌ , متون‌ ادبي‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , فلسفه‌ , تفسير , هرمنوتيک , نويسنده , مترجم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اونيل، تراژدي و تمثيل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , تراژدي‌ , نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها , نويسندگان‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , نمايشنامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايبسن و رئاليسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها , واقع‌ گرايي‌ , تاتر , نمايشنامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.