جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان، محمد رضا دهقانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صادرات , فناوري‌ , ايران , توسعه‌ صادرات‌ , سرمايه گذاري مستقيم خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت ا... عباسیان، نادر مهرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد ها[1] , حقوق‌ و دستمزد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , رشد اقتصادي‌ , رونق‌ اقتصادي‌ , ضريب جيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سخنور، حسين صادقي، عباس عصاري آراني، كاظم ياوري، نادر مهرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , صنايع‌ برق‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان، اصغر سپهبان قره بابا، الهام لرستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , فناوري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الکساندر روزنبرگ؛ مترجمان: یدالله دادگر، نادر مهرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم اقتصاد , اقتصاد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الکساندر روزنبرگ؛ مترجمان: یدالله دادگر، نادر مهرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم اقتصاد , اقتصاد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان،‌ روح الله رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترکيب‌ سني‌ , رشد جمعيت‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , ساختار جمعيتي‌ , داده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان، سعيد گرشاسبي فخر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دزدي‌ , شهرنشيني‌ , بيکاري‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , طلاق‌ , جرم‌ , توزيع‌ درآمدها , نابرابري درآمدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16