جستجوي پيشرفته

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 32
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين قوامي، حسنعلي نقدي بادي، علي اكبر رامين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , روغن , تنش شوري , ماريتيغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي خسروي، علي مهرآفرين، حسنعلي نقدي بادي، رضا حاجي آقايي، اسماعيل خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرج , دارو هاي‌ گياهي‌ , متانول , سرخارگل , اتانول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سجاد صداقت، رضا حاجي آقايي، رحيم تقي زادفريد، زهره كدخدا، سيدوحيد قاسمي، حسنعلي نقدي بادي، فرهاد حريري اكبري، شمسعلي رضازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , گياه شناسي , آلكالوييد , ‎تروپان , ‎هيوسين , ‎آتروپين , شابيزك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره كدخدا، سجاد صداقت، شمسعلي رضازاده، حسنعلي نقدي بادي، رحيم تقي زادفريد، فرهاد حريري اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , خشخاش , آلكالوييد , كدئين , تبائين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم باقري، حسنعلي نقدي بادي، فيروز موحديان، مريم مكي زاده تفتي، احمدرضا همتي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , زنان‌ , سنجش‌ افکار , دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمودرضا دادوندسراب، حسنعلي نقدي بادي، محمد نصري، مريم مكي زاده تفتي، حشمت اميدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , گياهان , عصاره , ريحان , نيتروژن , كودها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامبيز بقاليان، علي ضيايي، محمدرضا نقوي، حسنعلي نقدي بادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , گياه شناسي , گياهان , سير , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ضيايي، آرزو دست پاك، حسنعلي نقدي بادي، ليلا پورحسيني، احمدرضا همتي مقدم، مهين غروي نائيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ قلب‌ و عروق‌ , دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , گياهان , كبد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلي نقدي بادي، داراب يزداني، فاطمه نظري، ساجد محمدعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , گياهان , عصاره , آويشن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلي نقدي بادي، آرزو دست پاك، علي ضيايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ سنتي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياهان , ديابت , چربي , كلسترول خون , بارهنگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 32