جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ پژوهشي‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 ظرفیت های خالی برای آینده بهتر

یادداشت مسابقات بین المللی قرآن

[منبع الکترونیکی] : ظرفیت های خالی برای آینده بهتر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسابقات‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: غلامرضا اعوانی؛ مصاحبه کننده: لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلاسفه اسلامي , فلاسفه غربي , علوم قرآني , تاريخ‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسن چلبی؛ مصاحبه کننده: لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , خوش‌ نويسي‌ , قرآن‌[2] , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16