جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , قصه‌ + , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هنر در قالب‌ هاي تبليغي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , شعر , شعر آزاد[2] , غزل‌ , قصيده‌ , مثنوي‌ , نويسندگي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اركان تشبيه , تبليغ احكام , بلاغت‌ , تشبيه‌ , مبلغان‌ مذهبي‌ , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سنگر تبليغ و كسب مهارت (4)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , خطابه‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سنگر تبليغ و كسب مهارت (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , نگارش‌ , نويسندگي‌ , مهارت‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سنگر تبليغ و كسب مهارت (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , مهارت‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سنگر تبليغ و كسب مهارت (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , تبليغ رسالت , مهارت‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ابزارهاي تبليغ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ + , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , زبان‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف. خسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ف ـ خسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , قصه‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15