جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد لياقت دار، احمدعلي فروغي ابري، محمدرضا عابدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , کارآفريني , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , دانشجويان‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد لیاقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مربيان‌ , امام علی (علیه السلام) , جوانان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره سعادتمند، محمدجواد لياقت دار، زهرا صادقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , کادر آموزشي‌ پيش‌ دبستاني‌ , مربيان‌ پيش‌ دبستاني‌ , مهارت‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , هنر[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه نصرت، عليرضا يوسفي، محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ متوسطه‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفري هرندي، سيدابراهيم ميرشاه جعفري، محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ درسي‌ , آموزش‌ علوم‌ , جهان , آموزش , سير , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خورسندي طاسكوه، محمدجواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استادان‌ , دانشگاهها , همکاري‌ دانشگاه‌ ها , ارتباطات‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد لياقت دار، فتانه نقوي، بهجت يزدخواستي، فاطمه سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحولات‌ اجتماعي‌ , اشتغال‌ زنان‌ , آموزش‌ عالي‌ , تخصص‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رحمان پور، محمد‌جواد لياقت دار، ابراهيم افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فناوري اطلاعات و ارتباطات , توسعه‌ فناوري‌ , جهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد‌جواد لياقت دار؛ نویسنده همکار: بهجت يزدخواستي, فتانه نقوي, فاطمه سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , مشارکت‌ سياسي‌ , نگرش‌ , اشتغال‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا جعفري هرندي؛ نویسنده همکار: ابراهيم ميرشاه جعفري, محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , علوم تربيتي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.