جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوزان شهباز، عشرت زمانی، احمدرضا نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , کاربرد رايانه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا نصراصفهاني، اكرم السادات صافي، محمدرضا نيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط , نگرش‌ , آموزش‌ متوسطه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا نصراصفهاني، مريم السادات فاتحي زاده، فاطمه فتحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , دروس‌ عمومي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مهارت‌ , اوقات‌ فراغت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا نصراصفهانی؛ نویسندگان همکار: فاطمه بهجتی اردکانی، مریم فاتحی زاده، رحمت الله محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , خانواده‌ , فرزندان‌ , مدارس‌ متوسطه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مريم السادات فاتحي زاده؛ نویسنده همکار: احمدرضا نصراصفهاني, فاطمه فتحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , محيط آموزشي‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: شقايق نيك نشان؛ نویسنده همکار: احمدرضا نصراصفهاني, ابراهيم ميرشاه جعفري, مريم فاتحي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استادان‌ , دانشجويان‌ , راهنماي‌ تدريس‌ , علوم تربيتي , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: بي بي عشرت زماني, احمدرضا نصراصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.