جستجوي پيشرفته

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي صفری، آذر بذرافشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , فرآيند هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي صفري, آذر بذرافشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , زبان‌ انگليسي‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي صفري، رحمت اله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم , مطالعه‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌ , آموزش , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت اله مرزوقي، يحيي صفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقل‌ , تربيت‌ , تربيت ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يحيي صفري؛ نویسنده همکار: رحمت الله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ متوسطه‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دوره‌ راهنمايي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , يادگيري‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يحيي صفري؛ نویسنده همکار: رحمت الله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.