جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شيخ طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , بهداشت‌ , تخصص‌هاي‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شیخ طاهری و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشان , بيماران‌ , بيمارستان‌ها , ارزشيابي‌[2] , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نیروهای توانمند برای آیندهه سازمانهای مراقب بهداشتی

مدیران اطلاعات

[منبع الکترونیکی] : نیروهای توانمند برای آیندهه سازمانهای مراقب بهداشتی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شیخ طاهری، حمید مقدسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , مديران , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه روزبهانی، عباس شیخ طاهری، مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرزجدی، زهره مبارک قمصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشان , آموزش‌ نيروي انساني‌ , کار آموزي‌ , دانشجويان‌ , مربيان‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , مديريت عملكرد , مدارك‌ پزشكي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.