مرور اصطلاحنامه علت غايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

علت غايي بالفعل

(فراداده‌ها)

علت غايي بالقوه

(فراداده‌ها)

علت غايي بسيط

(فراداده‌ها)

علت غايي بعيد

(فراداده‌ها)

علت غايي جزئي

(فراداده‌ها)

علت غايي خاص

(فراداده‌ها)

علت غايي ذاتي

(فراداده‌ها)

علت غايي عام

(فراداده‌ها)

علت غايي عرضي

(فراداده‌ها)

علت غايي قريب

(فراداده‌ها)

علت غايي كلي

(فراداده‌ها)

علت غايي مركب

(فراداده‌ها)

علت غايي مساوي

(فراداده‌ها)

علت فاعلي

علت مادي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضیه محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علت غايي , كلام , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه