مرور اصطلاحنامه علت فاعلي ( عام )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

علت سكون

(فراداده‌ها)

فاعل اجمالي

(فراداده‌ها)

فاعل اضعف

(فراداده‌ها)

فاعل اقوي

(فراداده‌ها)

فاعل الفاعل

(فراداده‌ها)

فاعل الهي

(فراداده‌ها)

فاعل امكاني

(فراداده‌ها)

فاعل اول

(فراداده‌ها)

فاعل بالاتفاق

(فراداده‌ها)

فاعل بالجبر

(فراداده‌ها)

فاعل بالذات

(فراداده‌ها)

فاعل بالعرض

(فراداده‌ها)

فاعل بالفعل

(فراداده‌ها)

فاعل بالقوه

(فراداده‌ها)

فاعل بسيط

(فراداده‌ها)

فاعل بعيد

(فراداده‌ها)

فاعل ثابت الذات

(فراداده‌ها)

فاعل جانشيني

(فراداده‌ها)

فاعل جزيي

(فراداده‌ها)

فاعل حادث

(فراداده‌ها)

فاعل حق

(فراداده‌ها)

فاعل خاص

(فراداده‌ها)

فاعل زماني

(فراداده‌ها)

فاعل طولي

(فراداده‌ها)

فاعل عام

(فراداده‌ها)

فاعل علمي

(فراداده‌ها)

فاعل غير زماني

(فراداده‌ها)

فاعل غير علمي

(فراداده‌ها)

فاعل غير متناهي التأثير

(فراداده‌ها)

فاعل قديم

(فراداده‌ها)

فاعل قريب

(فراداده‌ها)

فاعل قيوم

(فراداده‌ها)

فاعل كامل

(فراداده‌ها)

فاعل كلي

(فراداده‌ها)

فاعل مادي

(فراداده‌ها)

فاعل متجدد

(فراداده‌ها)

فاعل متوسط

(فراداده‌ها)

فاعل مجرد

(فراداده‌ها)

فاعل مختار

(فراداده‌ها)

فاعل مدبر

(فراداده‌ها)

فاعل مركب

(فراداده‌ها)

فاعل مستأنف

(فراداده‌ها)

فاعل مستكمل

(فراداده‌ها)

فاعل مطلق

(فراداده‌ها)

فاعل معين

(فراداده‌ها)

فاعل مقيد

(فراداده‌ها)

فاعل نا معين

(فراداده‌ها)

فاعل ناقص

(فراداده‌ها)

فاعل هاي مضطر

(فراداده‌ها)

فاعل واجب

(فراداده‌ها)

فاعل واحد

(فراداده‌ها)

فواعل متعدده

(فراداده‌ها)

قادر

(فراداده‌ها)

محرك

(فراداده‌ها)

تأثير

استكمال فاعل

اقسام علت فاعلي

فعل

علت صوري

احكام علت فاعلي

منكران علت فاعلي

مراتب فواعل

غايت فاعل

متممات فاعل

اتحاد فاعل

فاعليت

قابل

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علت فاعلي ( عام ) , فاعل بالجبر

منابع دیجیتالی :

مطالعه