مرور اصطلاحنامه فراموشي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خدا فراموشي

(فراداده‌ها)

خود فراموشي

(فراداده‌ها)

ذكر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عباس‌ زاده، فرهاد بیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فراموشي , مراتب فراموشي , نو گرايي‌[1] , فراموشي‌ , مصادره تجربه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي احمد قاسم

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فراموشي , انسان از ديدگاه اسلام , انسان‌ , انسان شناسي‌ , ايمان‌ , شيطان , حقيقت انسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادیا حاجی عزیزی، محدثه دخت عصمتی، شیما مرادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فراموشي , فناوري‌ اطلاعات‌ , کتابخانه‌ ها , مديريت دانش , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بلقيس سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فراموشي , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , حکايت‌ + , يادآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: الياس خوري؛ مترجم: مرتضي هاشمي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فراموشي , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , گفتگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فراموشي , هبوط نفس , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر , قصيده‌ , روح‌ , گنوسيسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مظاهر غفلت در انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقی مصباح یزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غفلت , فراموشي , نكوهش غفلت , انسان‌ , احاديث‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خودشناسی و خداشناسی (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله جوادی آملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خداشناسي , خود شناسي , ستايش خود شناسي , شناخت نفس , فراموشي , معرفت نفس انساني

منابع دیجیتالی :

مطالعه