مرور اصطلاحنامه فرانسه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آراس

(فراداده‌ها)

آژاكسيو

(فراداده‌ها)

آژن

(فراداده‌ها)

آلانسون

(فراداده‌ها)

آلبي

(فراداده‌ها)

آمين

(فراداده‌ها)

آنژه

(فراداده‌ها)

آنسي

(فراداده‌ها)

آنگولم

(فراداده‌ها)

آوينيون

(فراداده‌ها)

اپينال

(فراداده‌ها)

استراسبورگ

(فراداده‌ها)

اورلئان

(فراداده‌ها)

اورو

(فراداده‌ها)

اوري

(فراداده‌ها)

اورياك

(فراداده‌ها)

اوسر

(فراداده‌ها)

بارلودوك

(فراداده‌ها)

برست ( فرانسه )

(فراداده‌ها)

بزانسون

(فراداده‌ها)

بلفور

(فراداده‌ها)

بلوا

(فراداده‌ها)

بوبيني

(فراداده‌ها)

بوردو

(فراداده‌ها)

بورژ

(فراداده‌ها)

بورگ آن برس

(فراداده‌ها)

بووه

(فراداده‌ها)

پاريس

(فراداده‌ها)

پرپينيان

(فراداده‌ها)

پريگو

(فراداده‌ها)

پريوا

(فراداده‌ها)

پو

(فراداده‌ها)

پواتيه

(فراداده‌ها)

پونتواز

(فراداده‌ها)

تارب

(فراداده‌ها)

تروا

(فراداده‌ها)

تور ( فرانسه )

(فراداده‌ها)

تول

(فراداده‌ها)

تولوز

(فراداده‌ها)

دراگينيان

(فراداده‌ها)

دلاروش

(فراداده‌ها)

ديژون

(فراداده‌ها)

ديني

(فراداده‌ها)

رن

(فراداده‌ها)

رو آن

(فراداده‌ها)

رودز

(فراداده‌ها)

سن بريو

(فراداده‌ها)

سن لو

(فراداده‌ها)

سنت اتين

(فراداده‌ها)

شاتورو

(فراداده‌ها)

شارتر

(فراداده‌ها)

شالون سورمارن

(فراداده‌ها)

شامبري

(فراداده‌ها)

شومون

(فراداده‌ها)

فوا

(فراداده‌ها)

كائور

(فراداده‌ها)

كاركاسون

(فراداده‌ها)

كان

(فراداده‌ها)

كرته

(فراداده‌ها)

كلرمون فران

(فراداده‌ها)

كمپر

(فراداده‌ها)

كهك

(فراداده‌ها)

كولمار

(فراداده‌ها)

گاپ

(فراداده‌ها)

گرنوبل

(فراداده‌ها)

گره

(فراداده‌ها)

لاروش سوريون

(فراداده‌ها)

لاروشل

(فراداده‌ها)

لان

(فراداده‌ها)

لاوال

(فراداده‌ها)

لوپوئي

(فراداده‌ها)

لومان

(فراداده‌ها)

لون نوسونيه

(فراداده‌ها)

ليل

(فراداده‌ها)

ليموژ

(فراداده‌ها)

ليون

(فراداده‌ها)

مارسي

(فراداده‌ها)

ماكون

(فراداده‌ها)

ماند

(فراداده‌ها)

مزير

(فراداده‌ها)

مس

(فراداده‌ها)

ملن

(فراداده‌ها)

مولن

(فراداده‌ها)

مون پليه

(فراداده‌ها)

مون دومارسان

(فراداده‌ها)

مونتوبان

(فراداده‌ها)

نانت

(فراداده‌ها)

نانتر

(فراداده‌ها)

نانسي

(فراداده‌ها)

نور ( فرانسه )

(فراداده‌ها)

نيس

(فراداده‌ها)

نيور

(فراداده‌ها)

والانس

(فراداده‌ها)

وان ( فرانسه )

(فراداده‌ها)

ورساي

(فراداده‌ها)

وزول

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 153

جاده فلاندر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کلود سیمون؛ مترجم: منوچهر بدیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , فرانسه , تاريخ‌ جهان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , تصرف‌ , اشغال‌ نظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هیجدهم برومر لوئی بناپارت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارل مارکس؛ مترجم: باقر پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , تاريخ‌ جهان‌ , تحليل‌ سياسي‌ , کودتا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ داخلی در فرانسه، 1871

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارل ماکس؛ مترجم: باقر پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ژاندارک (دوشیزه اورلئان)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنارد شاو؛ مترجم: محمود حیدریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , فرانسه , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ فرانسه و پروس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , تاريخ‌ جهان‌ , جنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , فرانسه , سالخوردگان‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , بهداشت‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جبار محمدی رزینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , ايران , فرانسه , لبنان , جرايم مشهود , حقوق‌ تطبيقي‌ , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مرگ خوش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلبر کامو؛ مترجم: احسان لامع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , زبان‌ فرانسه‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دولتها و انقلابهای اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تدا اسکاچ پل؛ مترجم: سیدمجید روئین تن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , انقلاب‌ فرانسه‌ , انقلاب‌ها , چين , روسيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رحلة الصفار الی فرنسا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن عبدالله صفار؛ محقق: سوزان ژيلسون ميللر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اروپا , فرانسه , سرگذشت‌ نامه‌ ها , سفرنامه‌ ها , جهانگردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 153