مرور اصطلاحنامه فوايد شعر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اتعاظ از منكرات

(فراداده‌ها)

اخماد شهوات

(فراداده‌ها)

تأييد زعما

(فراداده‌ها)

تحقير خصوم

(فراداده‌ها)

تهذيب نفس

(فراداده‌ها)

تهييج بكاء

(فراداده‌ها)

تهييج تألم

(فراداده‌ها)

تهييج توجع

(فراداده‌ها)

تهييج حزن

(فراداده‌ها)

تهييج حماسي

(فراداده‌ها)

تهييج شهوت

(فراداده‌ها)

تهييج شوق

(فراداده‌ها)

تهييج طرب

(فراداده‌ها)

شعر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ربیعی وزیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صورت شعر , فوايد شعر , شعر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گل از بهر گل می‌شکفد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فوايد شعر , شعر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تخیل فرهیخته

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: ضیاء الدین ترابی؛ مصاحبه کننده: زینب بردبار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فوايد شعر , شعر

منابع دیجیتالی :

مطالعه