مرور اصطلاحنامه قرائت ابن عامر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوعمرو عثمان بن سعيد داني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اختلاف قرائات , قرائت قرآن , قرائت ابن عامر , قرائت ابن كثير , قرائت ابو عمرو , قرائت حمزه , قرائت عاصم , قرائت كسائي , قرائت نافع , قرائات سبع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﻤﺮي آل ﺑﺎﻋﻠﻮي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت ابن عامر , قرائت ابن كثير , قرائت ابو عمرو , قرائت حمزه , قرائت عاصم , قرائت كسائي , قرائت نافع , قرائات سبع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیر شریف استیتیه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت قرآن , قرائات سبع , قرائت ابن عامر , قرائت ابن كثير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.