مرور اصطلاحنامه قرائت عاصم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم بستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اَحوال سند حديث , سند حديث , قرائت عاصم , علم‌ قرائت‌ , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی انگاره تواتر قرائات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مؤدب، علیرضا محمدی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ قرائات , قرائت قرآن , تواتر قرائات , قرائت عاصم , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكرم خدايي اصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اختلاف قرائات , راويان قرائت عاصم , قرائت عاصم , مصحف امام علي ( ع ) , علوم قرآني , تلاوت‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ستوده نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير شيعه , تفسير قرآن , راويان قرائت عاصم , قرائت عاصم , صفويان‌ , علم‌ قرائت‌ , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوعمرو عثمان بن سعيد داني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اختلاف قرائات , قرائت قرآن , قرائت ابن عامر , قرائت ابن كثير , قرائت ابو عمرو , قرائت حمزه , قرائت عاصم , قرائت كسائي , قرائت نافع , قرائات سبع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﻤﺮي آل ﺑﺎﻋﻠﻮي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت ابن عامر , قرائت ابن كثير , قرائت ابو عمرو , قرائت حمزه , قرائت عاصم , قرائت كسائي , قرائت نافع , قرائات سبع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.