مرور اصطلاحنامه قوي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعضاء جسماني

(فراداده‌ها)

قواي اخرويه

(فراداده‌ها)

قواي ادراكي ( عام )

(فراداده‌ها)

قواي انفعاليه

(فراداده‌ها)

قواي باطنه ( عام )

(فراداده‌ها)

قواي بسيطه

(فراداده‌ها)

قواي جزئيه

(فراداده‌ها)

قواي حيواني

(فراداده‌ها)

قواي سافله

(فراداده‌ها)

قواي ظاهره ( عام )

(فراداده‌ها)

قواي عاليه

(فراداده‌ها)

قواي عماله ( عام )

(فراداده‌ها)

قواي مادي

(فراداده‌ها)

قواي متجدده

(فراداده‌ها)

قواي متضاده

(فراداده‌ها)

قواي مجرد

(فراداده‌ها)

قواي نباتي

(فراداده‌ها)

قواي نفس

(فراداده‌ها)

قوه بعيده

(فراداده‌ها)

قوه جبليه

(فراداده‌ها)

قوه خاصه

(فراداده‌ها)

قوه ضعيفه

(فراداده‌ها)

قوه عديمة الشعور

(فراداده‌ها)

قوه غير منطبعه

(فراداده‌ها)

قوه قريبه

(فراداده‌ها)

قوه قويه

(فراداده‌ها)

قوه كماليه

(فراداده‌ها)

قوه مدير

(فراداده‌ها)

قوه مطلقه

(فراداده‌ها)

قوه منطبعه

(فراداده‌ها)

قوه واحد

(فراداده‌ها)

ابطال قوي

اثبات تعدد قوي

احوال قوي

وجود قوي

تعدد قوي

فعل قوي ( نفس )

آلات بالذات

اعضاء

تقسيم قوي

مراتب قوي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 نيروها

الفباي فيزيك

[منبع الکترونیکی] : نيروها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قوي , کنش‌ ارتباطي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه