مرور اصطلاحنامه مراغه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مشکینی، اکبر سلطان زاده، اکبر رحمتی، یوسف زارعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ پايدار , گردشگري‌ , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر بیک زاده، الهام نجفی ثالث

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , رهبري‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , مديريت تغيير , شش سيگما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جواجه نصیر الدین طوسی (4)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی دوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , دانشمندان‌ , رصدخانه‌ ها , رصد خانه مراغه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسين جوانمرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , اعتياد به‌ مواد مخدر , علائم اعتياد , معتادان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان آذربایجان ‌شرقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , اهر , بناب , تبريز , سراب , شبستر , كليبر , مراغه , مرند , ميانه , آثار تاريخي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , اماکن‌ مذهبي , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر بيك زاده، بهرام سرمست، بهروز خويشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 (پژوهشي بر پايه کتاب مجمع الاداب في معجم الالقاب ابن فوطي)

مراغه؛ کانون تمدني عصر ايلخاني

[منبع الکترونیکی] : (پژوهشي بر پايه کتاب مجمع الاداب في معجم الالقاب ابن فوطي)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول جعفريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , ايلخانان‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ , تمدن‌ , دوره ايلخاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف قويدل رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , ابر , دما , سينوپتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي رهنمايي، احمد پوراحمد، يوسف اشرفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , روش‌ ترکيبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت الله زياري، عطاءالله زرافشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , کيفيت‌ مسکن‌ , مديريت‌ مسکن‌ , مسکن‌ شهري‌ , تحولات كمي , تحولات كيفي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.