مرور اصطلاحنامه موسسات قرآني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات قرآني , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات قرآني , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی رزم آرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات قرآني , مراکز فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات قرآني , تبليغات‌ فرهنگي‌ , موسسات‌ آموزش‌ آزاد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دارالقرآن الکریم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسگر سپهوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قم , موسسات قرآني , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمّدباقر حجتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , موسسات قرآني , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قدیر افروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات قرآني , کتابخانه‌ ها , موزه‌ ها , حفظ قرآن‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه