مرور اصطلاحنامه نسبيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نسبيت تكاملي

(فراداده‌ها)

نسبيت حقيقت

(فراداده‌ها)

نسبيت دانش

(فراداده‌ها)

نسبيت ذهني

(فراداده‌ها)

نسبيت علمي

(فراداده‌ها)

نسبيت فلسفي

(فراداده‌ها)

مكتب نسبي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27
دراسة مقارنة لاهم الاسس و المفاهیم المتعلقة بنظریة المعرفة فی الاسلام و بقیة المذاهب الفلسفیة الاخری

نظرية المعرفة في الإسلام

[منبع الکترونیکی] : دراسة مقارنة لاهم الاسس و المفاهیم المتعلقة بنظریة المعرفة فی الاسلام و بقیة المذاهب الفلسفیة الاخری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر عباس حاجي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه اسلامي , حكمت نظري , نسبيت , شناخت‌ شناسي‌ , فلسفه‌ , شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

الممكن و الممتنع

نسبية النصوص و المعرفة

[منبع الکترونیکی] : الممكن و الممتنع

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضى حسيني شيرازي؛ تقریر کنندگان: معتصم سیداحمد، حسین احمد سید

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شناخت , نسبيت , نظريه نسبيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به کتاب تاریخ نقد جدید، نوشته رنه ولک

نسبيت معنا ندارد

[منبع الکترونیکی] : نگاهی به کتاب تاریخ نقد جدید، نوشته رنه ولک

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حنيف افخمي ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , نظريه نسبيت , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نقد نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدى نسرين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , وحدت نسبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رمضان مهدوي آزاد بني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , نظريه ذهني , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی طالبیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , حقيقت‌ , تقليد , تحقيق , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامين محرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , نفي , اثبات , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , مثنوي‌ , نقد ادبي‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زمان بزرگترين راز هستي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيل حاجي بابا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نسبيت , جهان‌ شناسي‌ , فلسفه‌ , فيزيک‌ , زمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نانسی مورفی؛ ترجمه: ابوالفضل حقیری قزوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , نسبيت , نو گرايي‌ , هستي‌ شناسي‌ عرفاني‌ , الهيات‌ , جهان‌ شناسي‌ , پژوهش‌ عملي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

‌محمدرضا کاشفی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , نسبيت اخلاق , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 27