مرور اصطلاحنامه وجود خارجي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

علت

(فراداده‌ها)

معلول

(فراداده‌ها)

موجود خارجي مشخص

(فراداده‌ها)

واقعيت خارجي مستقل

(فراداده‌ها)

وجود خارجي علت

(فراداده‌ها)

وجود خارجي مادي

(فراداده‌ها)

وجود خارجي معلول

(فراداده‌ها)

وجود عيني تجردي

(فراداده‌ها)

وجود عيني خاص

(فراداده‌ها)

خارج

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی زمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رابطه وجودي , وجود خارجي , قصيده‌ , عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عليت از نظر کانت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا بخشايش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عليت , مسايل فلسفي , وجود استعلائي , وجود خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر گلي ملک آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم حصولي , علم حضوري , وجود خارجي , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.