مرور اصطلاحنامه هرات ( افغانستان )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قدرت الله روشني زعفرانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مرو ( تركمنستان ) , مشهد , هرات ( افغانستان ) , سفرنامه‌ ها , جهانگردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دایره ادبی قرن هفدهم هرات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوبکر ظهورالدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرات ( افغانستان ) , صفويان‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجبعلی لباف خانیکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمرقند , هرات ( افغانستان ) , تحليل‌ تاريخي‌ , تيموريان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خواجه انصار يا پير هري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرصاحب گازرگاه شريف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرات ( افغانستان ) , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , تصوف‌ , عارفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالله کسائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرات ( افغانستان ) , تيموريان‌ , طاهريان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه