مرور اصطلاحنامه اسامي گروهي سُوَر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

چهار قل

(فراداده‌ها)

سُوَر ال

(فراداده‌ها)

سُوَر الر

(فراداده‌ها)

سُوَر الم

(فراداده‌ها)

سُوَر حامدات

(فراداده‌ها)

سُوَر حواميم

(فراداده‌ها)

سُوَر زمانيه

(فراداده‌ها)

سُوَر زهراوان

(فراداده‌ها)

سُوَر سبع طِوال

(فراداده‌ها)

سُوَر طواسيم

(فراداده‌ها)

سُوَر طواسين

(فراداده‌ها)

سُوَر عِتاق

(فراداده‌ها)

سُوَر عزايم

(فراداده‌ها)

سُوَر قرينتان

(فراداده‌ها)

سُوَر قل

(فراداده‌ها)

سُوَر مَئين

(فراداده‌ها)

سُوَر مثاني

(فراداده‌ها)

سُوَر مسبّحات

(فراداده‌ها)

سُوَر مشقشقتان

(فراداده‌ها)

سُوَر مُعَوِّذتان

(فراداده‌ها)

سُوَر مفصّل

(فراداده‌ها)

سُوَر ممتحنات

(فراداده‌ها)

قوارع قرآن

(فراداده‌ها)

سُوَر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نام سوره های مجموعه ای

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسامي گروهي سُوَر , قرآن كريم

منابع دیجیتالی :

مطالعه