مرور اصطلاحنامه آهك

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پري رستمي ملك نيان، يحيي رضايي نژاد، مجيد افيوني، محمدعلي حاجي عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهك , فاضلاب‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , گياه شناسي , گندم , كودها , آرسنيك , لجن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهروز حق نظر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهك , زمين‌ شناسي‌ , سنگ‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهادر ابول پور، محمدمهدي افصحي، مرتضي سهرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهك , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , واكنش , مدلسازي , هيدروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل رضايي، مرجان قلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهك , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , کلسيم , كربن ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آهك , شيشه‌ گري‌ , جوشكاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت نادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آهك , توليد صنعتي‌ , صنايع‌ غذايي‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.