مرور اصطلاحنامه علم هيئت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22

کتاب فی الهیئة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت , کتاب‌ هاي‌ خطي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تحریر المجسطی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد نصیر الدین الطوسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بن مسعود شیرازی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تبصرة المبتدی فی الهیئة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی بن حسین الجامعی العاملی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تشریح الأفلاک فی الهیئة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیخ بهائی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شرح بیست باب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظفر المنجم الجنابذی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رسالة فی النجوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رسالة فی النجوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم بن محمد الحسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رسالة فی الفلک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

علم فلك , علم هيئت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22