مرور اصطلاحنامه گرايش اجتماعي تفسير

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد حسين فخر زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید رضا مؤدب، مجتبی روحانی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير اجتماعي , تفسير قرآن , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد حسين فخر زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید ابراهیم سجادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير موضوعي , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير عصر جديد , فضيلت تفسير قرآن , دانش تفسير , پيش دانسته ها در تفسير , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش هاي تفسيري , تفسير و مفسران , مفسران اجتماعي , گرايش اجتماعي تفسير

منابع دیجیتالی :

مطالعه