مرور اصطلاحنامه اعتباريات شعري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , تخيل , نقد ادبي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیوه شاعری حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي اسلامي ندوشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , سبک‌ شناسي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راز زیبایی رباعیات خیام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی وحیدیان کامیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , تحليل‌ ادبي‌ , رباعي‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید جواد مرتضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , مقولات‌ دستوري‌ , شعر , صورت‌ گرايي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی زرقانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , تحليل فلسفي , فلاسفه اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه شعر و شاعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الیزابت درو؛ مترجم: مهرداد پهلوان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , شاعران‌ , شاعري‌ , شعر , تصورات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

با جبران در باغ پیامبر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر موید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , جهان بيني فلسفي , متون‌ ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آلفونس دو لامارتین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ذبیح الله صفا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , ادبيات‌ فرانسوي‌ , رمانتيسم‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه سیاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , ادبيات‌ داستاني‌ , رمانتيسم‌ , سبک‌ شناسي‌ , نگارش‌ , نگارش‌ ادبي‌ , واقع‌ گرايي‌ , رمانتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علم و افکار شاعرانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطامحمد رادمنش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتباريات شعري , شاعران‌ , طبيعيات‌ , تخيل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.