مرور اصطلاحنامه اعضاء

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آلت قواي محركه

(فراداده‌ها)

آلت قواي مدركه

(فراداده‌ها)

اعضاء اصليه

(فراداده‌ها)

اعضاء بسيطه

(فراداده‌ها)

اعضاء جسماني

(فراداده‌ها)

اعضاء حيوانيه

(فراداده‌ها)

اعضاء عقلي

(فراداده‌ها)

اعضاء غير اصليه

(فراداده‌ها)

اعضاء مركبه

(فراداده‌ها)

اعضاء نباتيه

(فراداده‌ها)

اعضاء نفساني

(فراداده‌ها)

عضو مخصوص

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید