مرور اصطلاحنامه تعهد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين رونقى، محمد موسى خانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , تعهد , اعتماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی رضایی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعهد , تصميم‌گيري‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , مطالبات , پيمانكاران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت عملکرد دانشگران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خدایار ابیلی

موضوعات :

تعهد , ارزشيابي‌[2] , تفويض‌ اختيار , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن صادقی، فریدون خسروی، جعفر وکیل پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعهد , اهداف‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , نيروگاه ها , نيروگاه‌هاي برق آبي , سازه ها , پروژه‌ , پيمانكاران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهريار زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعهد , ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , آرمان‌گرايي‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حافظ و حقايق قرآني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسحاق طغياني، خدايار مختاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيان حقايق قرآن , تعهد , ادبيات‌ فارسي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , زيبايي‌ , پيام‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاول هرویچ؛ ترجمه: مسعود الوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعين , شناخت حدسي , قبول محض , تعهد , باور پايه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین علی منتظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكومت حضرت علي ( ع ) , وحدت , تعهد , ساسانيان‌ , پيش‌بيني , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي مهداد، ندا مهدوي راد، محسن گل پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعهد , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , سيمان , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 راهكاري براي نيل به اهداف انساني در جامعه مدرن امروزي

كمدي- تراژدي در نمايشنامه فيزيكدان ها

[منبع الکترونیکی] : راهكاري براي نيل به اهداف انساني در جامعه مدرن امروزي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حدادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعهد , ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , تراژدي‌ کمدي‌ , گروتسک‌ + , نمايشنامه‌ها , نمايش‌ کمدي‌ , جامعه مدرن , تصادف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20