مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور سیدسجادی، هاله هلالی اصفهانی، لورنزو کستانتینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناختي , جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , پوشش‌ , شهر سوخته , پارچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا عادل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , ساختار اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دیوها در آغاز دیو نیبودند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاله آموزگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , باورهاي‌ عامه‌ , ديو , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 زمینه های فکری و فرهنگی داستان های حماسی در ایران

شاه نامه این سند جاودانه گی ایران

[منبع الکترونیکی] : زمینه های فکری و فرهنگی داستان های حماسی در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , فرهنگ‌ ايراني‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسطوره و واقعيت اجتماعي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا خدامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ تاريخي‌ , اسطوره‌ها , تحليل‌ ادبي‌ , نماد , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.