مرور اصطلاحنامه مماليک‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدابوالفضل رضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم سیاسی , ايلخانان‌ , مماليک‌ , پدافند نظامي‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیده لیلا تقوی سنگدهی، بهرام بهرامی، رقیه منافی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , تاريخ‌ مصر , مماليک‌ , مراکز فرهنگي‌ , مراکز آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ایوبی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دهلي نو , تاريخ‌ هند , مماليک‌ , تاريخ‌ فرهنگ‌ , روابط فرهنگي‌[1] , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبد الله بن عویقل السلمی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علما , متن , عثمانيان‌ , مماليک‌ , ادبيات‌ عرب‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , شرح

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ممالیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جاک ریسلر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ مصر , مماليک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جامه کعبه (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , مصر , كعبه , مماليک‌ , روابط سياسي‌ , اوضاع سياسي , پرده کعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 گزارش کتاب تحفة الترک فیما یجب ان یعمل فی الملک از نجم الدین طرسوسی

یک اثر سیاسی از دوران ممالیک

[منبع الکترونیکی] : گزارش کتاب تحفة الترک فیما یجب ان یعمل فی الملک از نجم الدین طرسوسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مماليک‌ , ترک‌ها , معرفي‌ کتاب‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , حنفي‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی غفرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , مماليک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي پنجه معصوم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , مماليک‌ , اسلام , قبطيان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.