مرور اصطلاحنامه تراکم‌ جمعيت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل نوده فراهانى و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش جمعيت , جمعيت شناسي , رشد جمعيت , آمار جمعيت‌ , تراکم‌ جمعيت‌ , جمعيت‌ , پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ‏ الصباح شجاع نورى، فرزانه شكرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جمعيت‌ شناسي‌ , اقتصاد توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جمعيت‌ , توسعه‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي آذربايجان

انتظام فضايي شبكه شهري و برنامه ريزي جمعيتي در افق 1400

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي آذربايجان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام سرمست، نادر زالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آذربايجان , تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , آنتروپي , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تهران شهری بی هویت شده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدصادق مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهر گرايي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی: تهران

رشد و پراکنش جمعیت در مناطق کلانشهری

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی: تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی متوسلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , بحران جمعيت , جمعيت , تراکم‌ جمعيت‌ , کلان شهر ها , توزيع‌ جمعيت‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جامعه‌ شهري‌ , ازخود‌ بيگانگي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , جمعيت‌ شهري‌ , ازخود بيگانگي‌ , بيگانگي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزین فولادی، محمدعلی اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , تجهيزات‌ کنترل‌ ترافيک‌ , ترافيک‌ , ترافيک‌ شهري‌ , خيابان‌ ها و کوچه‌ ها , مديريت شهري , پليس راهور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد شهر تهران

مدلی برای برنامه ریزی مسکن

[منبع الکترونیکی] : مورد شهر تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید ضرغام بروجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ , بودجه بندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا وارثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , آلودگي‌ هوا , ترافيک‌ , آلودگي‌ هوا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 38