مرور اصطلاحنامه تقلب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , حسابداران‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , فساد مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نیکبخت، محمدجواد شیخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , خطر پذيري , تحليل عاملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: چه كساني هشدار مي دهند؟

تقلب در شركت ها

[منبع الکترونیکی] : : چه كساني هشدار مي دهند؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيى حساس يگانه و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , جرايم‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , افشاي اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده اثتی عشری، مصطفی احمدخان بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , تصميم‌گيري‌ , حسابرسي‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین اعتمادی، حسن زلقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , جرايم‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , مديريت‌ مالي‌ , بهابازار , اوراق بهادار , مدل رگرسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا وكيلي فرد، سعيد جبارزاده كنگرلويي، اكبر پوررضا سلطان احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , حسابداري‌ , صورت‌ حساب‌ موجودي‌ , مديريت‌ مالي‌ , گزارشگري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم بولو، پیمان صادقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , حسابداري‌ , حسابرسان‌ , حسابرسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , نشريات‌ ادواري‌ , مديريت‌ بحران‌ , حسابداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تخلف از قوانین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احتكار , مواد مخدر , تراشيدن ريش , تقلب‌ , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مدیریت ریسک تقلب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی حساس یگانه ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21